Program konferencji

12.04.2023 r.

09:00-10:30

Rejestracja

10:30-12:00

UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

wykład otwierający konferencję

Francesco Polese Professor, Director of the Interdepartmental Research Center SIMAS (Innovation Systems and Sustainable Management), University of Salerno, Italy

„Service science & the healthcare sector: the quality turn & the supply-demand side divide”

12:00-13:30 

Marcin Siwek, dr hab. n. med. prof. UJ., specjalista psychiatra:

„Leczenie przeciwdepresyjne szyte na miarę –
od SSRI przez agomelatynę do bupropionu”

13:30-14:30

Przerwa kawowa

14:30-16:00

Jolanta Klemens, lek. med., specjalista psychiatra:

„Esketamina: teoria & praktyka”

16:30-18:00

Warsztaty (on-line): Meet the Editors, czyli jak pisać artykuły naukowe i publikować wyniki badań

13.04.2023 r.

8:30-09:00

Rejestracja

09:00-10:30

Iwona Majecher-Maślanka, dr n. med.:

„Do czego służy TMS”

oraz Krzysztof Krawczyk, mgr & Michał Maślanka, mgr inż.:

„’Fizyka’ TMS, czyli jak to działa?” [część 1]

10:30-12:00

DEBATA PLENARNA

Marek Krzystanek, prof. dr hab., n.med, Yves Wautelet, Ph.D., KU Leuven, Anastasia Nikiforova, Ph.D., Tartu University, Marek Pawlicki, Ph.D., Bydgoszcz University, Karolina Laurentowska, PSYCHOMedical

“Advances in ICT & the society: threading the very thin line between progress, development and mental health”

12:00-13:30

Marek Krzystanek, prof. dr hab., n.med.:

„Miejsce benzodwuazepin w leczeniu pacjentów, nie tylko z lękiem i bezsennością”

Irena Krupka-Matuszczyk, prof. dr hab. n.med.:

„Kosmetologia psychiatryczna w praktyce” | Wykład połączony z prezentacją ksiązki: Krzystanek, M., Krupka-Matuszczyk, I. (2022) Kosmetologia Psychiatryczna, Warszawa: inne (EduFactory)

13:30-14:30

przerwa kawowa

14:30-16:00

Paweł Komarzyniec, mgr & Krzysztof Krawczyk, mgr:

„Psychomedyczne i praktyczne aspekty TMS”
[część 2]”

16:30-18:00

Karolina Laurentowska, psycholog, pedagog, psychoaterapeuta & Jolanta Klemens, lek. med., specjalista psychiatra:

„Zastosowania arypiprazolu u kobiety w ciąży: wpływ leczenia na potomstwo, analiza porównawcza ostra psychoza vs wyrównany stan psychiczny”

14.04.2023

8:30-09:00

Rejestracja

09:00-10:30

Irena Krupka-Matuszczyk prof. dr.hab. n.med:

„Komunikacja werbalna i niewerbalna w gabinecie lekarskim”

10:30-12:00

WARSZTATY

Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości (VR) w psychiatrii i psychoterapii

https://www.vrmedical.cz/en/product/
https://www.youtube.com/watch?v=4xhWFymZPK8

12:00-13:30

… so you are a practitioner, have an idea, and would like to write a paper, but HOW?
Join the workshop: „Academic writing in practice”

13:30-14:30

przerwa kawowa

14:30-16:00

Dominika Dudek, prof. dr hab. n. med., specjalista psychiatra:

„Nowoczesne leczenie schizofrenii”

16:30-18:00

Podsumowanie i uroczyste zakończenie konferencji